Naše aktivity

Děkujeme za podporu v kampani „300 hodin“

Na konci roku se vybrala naše první kampaň „300 HODIN POMOCI RODINÁM SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM DÍTĚTEM“ V rámci tohoto projektu poskytneme 300 hodin hlídání pečujícím rodinám na Jesenicku. Pečující osoby si tak budou moci odpočinout, vyřídit potřebné věci (dojít si například na úřad, k lékaři, …) nebo se věnovat rodinným a partnerským vztahům. Díky našim dárců se podařilo …

Děkujeme za podporu v kampani „300 hodin“ Pokračovat ve čtení »

Klub

Aktivity klubu a požadavek směrem k nim vzešel z dlouhodobé kontinuity, jako potřeba, kterou rodiče identifkovali v rámci workshopů, které SIPORA pořádala v období od května do října 2021. Tuto činnost realizujeme ve spolupráci se společenstvím Jiné děti, které na Jesenicku funguje již od roku 2014.   Ve spolupráci jsme se rozhodli vytvořit zázemí pro činnost a setkávání rodin, klubovnu, která bude sloužit pečujícím rodinám …

Klub Pokračovat ve čtení »

Děkujeme za 80% darů v kampani „300 hodin“

Děkujeme VŠEM za dosavadní dary! K dnešnímu dni jsme v naší první kampani vybrali 60 050 Kč. Částka pokryje pomoc čtyřem rodinám. Pomozte nám vybírat zbývajících 14 950 Kč a můžeme pomoci další rodině. Finišujeme! Už chybí pouze 14 950 Kč. Spojme své síly. SIPORA pomáhá, pomáhejte s ní. https://www.darujme.cz/projekt/1205359

300 HODIN POMOCI RODINÁM SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM DÍTĚTEM

SIPORA připravila projekt s názvem „300 hodin“, v rámci kterého chce zajistit finanční prostředky a poskytnout 300 hodin podpory pečujícím rodinám. Projekt jsme připravili na základě důkladného mapování situace pečujících rodin a identifikované potřeby, o doplnění jejich péče intervencí další strany. Seznamte se s naším projektem, k němuž právě probíhá dárcovská kampaň na www.darujme.cz/projekt/1205359 a podpořte jej finančním darem nebo využijte níže uvedený banner. Za …

300 HODIN POMOCI RODINÁM SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM DÍTĚTEM Pokračovat ve čtení »

Workshop – návrh činností aktivit na Jesenicku

Dne 02.10.2021 proběhl workshop, uzavírající naše pásmo HCD workshopů, které jsme zahájili 29.05.2021. Tématem tohoto posledního bloku bylo přijetí několika klíčových rozhodnutí a prototypování, tedy příprava návrhu, jak by měla vypadat činnost „klubu rodin“ Pro připomenutí stojí za to říct, že z mapování potřeb a z ideační (přemýšlecí) fáze jasně vyplynuly dva závěry. Tím hlavním a komplexním opatřením bylo vytvoření …

Workshop – návrh činností aktivit na Jesenicku Pokračovat ve čtení »

4. Workshop pro zástupce pečujících rodin

Dne 18.09. proběhl v pořadí již 4. workshop pro zástupce pečujících rodin. I přes značnou absenci se sešel široce zastoupený tým, který měl před sebou zajímavou práci v rámci jedné z fází HCD metody, konkrétně tvorby prototypu navrhovaného řešení. Aktuálně se před námi otevírají dvě cesty. Jednou je navázání na klubovou činnost, která přijde rodinám zajímavá a důležitá. Druhou je opatření s krycím …

4. Workshop pro zástupce pečujících rodin Pokračovat ve čtení »

Workshop – Legislativní a procesní aspekty vzniku odlehčovací služby

Dne 31.07.2021 se uskutečnil v pořadí již 3. workshop zaměřený na tvorbu opatření pro zlepšení životních podmínek rodin s dítětem se zdravotním postižením.Sešlo se celkem 11 rodičů, což bylo na prázdniny velmi slušné zastoupení. Všem vám moc děkujeme, že jste si na nás udělali čas! Asistenci jsme nyní zajišťovali celkem 7 dětem a posunuli jsme se v této zkušenosti o nutný …

Workshop – Legislativní a procesní aspekty vzniku odlehčovací služby Pokračovat ve čtení »

Workshop – Komplexní mapování klíčových aktérů

V sobotu 12.06.2021 proběhl druhý workshop pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním z ORP Jeseník a rozhodně nešlo o poslední setkání. Čekají nás ještě 3 další workshopy, které tak naplní celý průběh metody HCD a projde všechny její fáze. Připravíme také závěrečné shrnutí pro zástupce veřejnosti. Následovat bude práce na uvedení výstupů v realizaci, tedy registrovanou sociální službu a paralelní klubovou …

Workshop – Komplexní mapování klíčových aktérů Pokračovat ve čtení »

Workshop pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním

V sobotu 29.05.2021 jsme uspořádali první workshop pro rodiny s dětmi se zdravotním  znevýhodněním. Tím jsme navázali na spolupráci s rodiči a rodinami, kterou jsme iniciovali v září roku 2020 a odstartovali tak cílenou činnost směřující k nalezení odpovídajícího řešení jejich situace.Na tento workshop bude navazovat druhý, který se uskuteční 12.06.2021. Workshopy a celá další navazující spolupráce s rodinami vychází z metody human centered designu. …

Workshop pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním Pokračovat ve čtení »