Světový den porozumění autismu – „Modrý den“

V sobotu 02.04.2022 jsme si připomněli Světový den porozumění autismu a oslavili jej uspořádáním tzv. „Modrého dne“. 

Modrý den byl určen pro všechny lidi, kteří chtějí porozumět poruchám autistického spektra. Akce se zúčastnili nejen pečující rodiče, ale i další lidé, kteří se o problematiku zajímají. 

Velice nás potěšilo, že jsme mezi sebou mohli přivítat také starostku města Jeseník, paní Zdeňku Blišťanovou.

Setkání jsme zahájili inspirativním příběhem maminky, která pečuje o syna s PAS. Příběh poskytl důležitý vhled do situace domácích pečujících osob. Mimo jiné nám ukázal, že malé krůčky často vedou k velké změně a také to, že je důležité mít při péči někoho, kdo nám pomůže. 

Obecná shoda panovala na tom, že je dobré myslet i na sebe a na vlastní odpočinek. Krátce jsme debatovali o tom, kdo může péči rodičů doplnit a pomoct jim.

Po té, co jsme probrali novinky ze SIPORY, jsme se bavili o tom, jak lidi “na spektru” vnímáme. 

Uvědomili jsme si, že každý má nějaké autistické rysy a projevy. Každý z nás má své rituály a chování, které člověka udržují v bezpečí. Všichni máme mechanismy, které nám pomáhají vyrovnat se stresem. Tyto rituály a mechanismy mají i lidé s autismem, jsou však obvykle mnohem více nápadné než ty naše. 

Následně jsme se zabývali tím, co autismus bere a dává, ať už do života lidí s touto poruchou, rodinným pečujícím příslušníků, společnosti i lidem, kteří s nimi pracují. Uvědomili jsme si, že přínos často spatřujeme v získání životní pokory, změně hodnot nebo schopnosti radovat se i z obyčejných věcí.

Dále jsme si vyměňovali zkušenosti v tom, které těžké situace při podpoře lidí s PAS se povedlo vyřešit a jak. Musíme ocenit samotné pečující rodiče, že jsou tvůrčí a svou pílí a nezdolností posouvají své děti kupředu. 

Velmi pozitivním uvědoměním bylo, že jak těžké situace v průběhu času přichází, tak i čas sám mnoho těžkostí vyřeší.

Ze zkušeností jsme přešli na téma emocí. Zde jsme si uvědomili, že péče a podpora, stejně jako výchova nebo běžný mezilidský vztah, přináší jak pozitivní tak negativní emoce. 

Důležitým připomenutím bylo, že abychom se cítili dobře a byli pozitivně naladěni, musíme pro to něco udělat a pečovat i o sebe samotné. A na to nesmíme nikdo zapomínat.

V závěrečné části jsme se bavili, odkud čerpáme inspiraci.  Zde zaznělo doporučení na blogy lidí s PAS, např. deník malého autisty , Zrzavá holka), film Výjimeční nebo dokument Dětí úplňku, který téma péče o lidi s PAS před lety otevřel.

Akce se velice vydařila. Děkujeme všem, kteří přišli a těšíme zase napřesrok!

Realizace tohoto setkání se uskutečnilo díky prostředkům z NadAce ČEZ.