Jakub Barčík

Ředitel a zakladatel

Myšlenka na založení organizace vznikla již před lety na studiích a připomněla se znovu v roce 2017. Od té doby jsem začal dávat dohromady tým. Organizace vznikla koncem roku 2019.

Jsem absolventem Caritas VOŠ, CMTF UPOL a FF UK. Pracoval jsem v různých profesích, nejčastěji jako sociální pracovník.

Vím, že svět je dobré místo k životu, byť objektivní podmínky tomu často nenasvědčují. V tu chvíli je třeba lidí, kteří jsou ochotni se aktivně zasadit o práva těch lidí, kteří jsou v tomto světě označeni jako znevýhodnění. A proto jsme zde i my.

Nechceme však být prospěšní jen úzce vymezené skupině lidí a jejich bližním. Chceme, aby Sipora působila blahodárně i na naše kolegy a zaměstnance, na místní společenství i na krajinu, v níž žijeme. Chceme, aby se každý člověk mohl v Sipoře realizovat a v maximální míře mohl naplnit svůj potenciál.

Děkuji všem lidem, kteří boří hranice existující v našich hlavách a snaží se přelézat zdi, které kolem nás jsou, v tichosti rostou, bytní a stále rozdělují společnost.

A je to skutečně tak: …víme, že kdybychom neučinili nic, nesplnili bychom svou povinnost.