Hodnotový rámec SIPORY

Hodnoty jsou pojmy, kvality, vztahující se ke způsobu našeho fungování a bytí. Hodnoty představují to, čeho si vážíme, co považujeme za důležité.

Jako všechny organizace, které pracují v pomáhajících profesí, se široké spektrum našich hodnot vztahuje k pojetí člověka jako nositele práv a svobod a východisko jim skýtá např. křesťanství a humanistická filozofie.

Hodnoty zpřehledňují to, kým SIPORA je.

Náš hodnotový rámec, který představujeme, stojí mimo jiné na těchto pěti hodnotách: respektu, kvalitě, otevřené komunikaci, spolupráci a osobním růstu.

Skrze tento hodnotový filtr vnímáme mezilidské vztahy, poskytujeme naše produkty a služby, vstupujeme do spolupráce s lidmi se zdravotním znevýhodněním, jejich rodinami, ale i partnerskými organizacemi či budoucími kolegy.

Co hodnoty znamenají?

spolupráce: navzájem si pomáháme, zapojujeme různé aktéry, např. rodiče, další organizace, dobrovolník,


respekt: přijetí odlišností druhých lidí, např. v názorech, potřebách, nasloucháme si,

otevřená komunikace: víme, že si ji k sobě můžeme dovolit upřímnost, zpětná vazba.

osobní růst: rozvíjet se v organizaci uplatnit svoje možnosti.

kvalita: profesionální přístup, plánování, odbornost, poskytování bezpečných služeb,