O nás

Kdo jsme

Jsme průvodci na cestě hledání řešení. Svoji odbornost využíváme k hledání odpovědí na složité otázky. Jsme skupina odborníků se zkušeností s prosazováním změn v oblasti poskytování sociálních služeb a v podpoře života lidí v přirozeném prostředí.

SIPORA je organizace, která respektuje názory a potřeby klientů a je pro ně průvodcem k životu v přirozeném prostředím, aby se podobal co nejvíce životu jejich vrstevníků. Stejně tak jsou pro SIPORU důležité názory, postřehy a potřeby pracovníků a dobrovolníků na všech úrovních organizace.

Slovo SIPORA je zkratka slov Sociální Inovace, POdpora, RAdost.

V překladu z hebrejštiny toto slovo znamená ptáček, který má pro nás velkou symboliku a najdete ho také v našem logu.

Jméno Sipora má svoje místo v Biblické historii. Jmenovala se tak manželka Mojžíše, který je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a Starého zákona.

Naše poslání

Posláním SIPORY je podpořit lidi s poruchou autistického spektra, lidi se zkušeností s duševním onemocněním nebo s mentálním znevýhodněním, aby mohli žít plnohodnotným a nezávislým způsobem života.
Toto poslání naplňuje od roku 2019, prostřednictvím našich pracovníků, dobrovolníků, i díky podpoře našich partnerů a dárců.

Cíle

Všechny aktivity mají jeden společný cíl, a tím je odstraňování rozdílů ve společnosti a zasazování se o společenské změny, aby lidé se zdravotním znevýhodněním mohli žít v rámci širší komunity, protože společný život různých lidí je pro všechny strany obohacující a přínosný.

Konkrétně naše cíle jsou

  • Poskytovat služby zaměřené na člověka.
  • Neustále vyhodnocovat a zlepšovat naše služby.
  • Stát se hybatelem v oblasti změn v podpoře lidí se zdravotním znevýhodněním.
  • Podporovat zdroje podpory, které člověku poskytuje jeho přirozené prostředí.
  • Vytvářet místní partnerství založené na synergii a rovnosti.
  • Být trvale udržitelní a ekologičtí.

Co chceme

Prostřednictvím našich aktivit chceme poskytovat lidem se zdravotním znevýhodněním služby tak, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu jejich zdravých vrstevníků.

Konkrétně chceme

  • Aby se každý člověk stal autorem příběhu svého života.
  • Podílet se na pozitivní změně společenského prostředí.
  • Přispět k systémovým změnám v oblasti sociálních služeb budováním služeb komunitního typu.
  • Hájit lidská práva.

Dlouhodobá vize

Lidé se zdravotním znevýhodněním jsou běžnou součástí komunity. Existuje dostupná síť služeb reflektujících i předvídajících jejich v čase se měnících potřeb. V rámci školní docházky se lidé připravují na svoje budoucí pracovní uplatnění a rozvíjí dovednosti pro vlastní soběstačnost. V dospělosti chodí do práce. V dětství i dospělosti mají dostatek přirozených sociálních vztahů a mají dostatek příležitosti i pro volnočasové aktivity. Jednotliví aktéři v systému podpory lidí se zdravotním znevýhodněním budují své služby na základě potřeb jejich uživatelů a vzájemně spolupracují.