O nás

 • Jsme skupina nadšených odborníků s bohatou zkušeností s prosazováním změn v oblasti poskytování sociálních služeb a v podpoře života lidí v přirozeném prostředí.
 • Jsme zde především pro lidi s poruchou autistického spektra, se zkušeností s duševním onemocněním a s mentálním znevýhodněním a jejich blízké.
Naše cíle:
 • Realizovat inovativní projekty.
 • Být rovnocennými sociálními partnery.
 • Podporovat místní zdroje podpory, které člověku poskytuje jeho přirozené prostředí.
 • Být trvale udržitelní a ekologičtí.
 • Poskytovat služby zaměřené na člověka.
Co chceme:
 • Aby se každý člověk stal autorem příběhu svého života.
 • Podporovat lidi se znevýhodněním, aby mohli žít plnohodnotný a nezávislý způsob života, rozvíjet svoje přirozené aktivity, zájmy a vztahy. .
 • Podílet se na pozitivní změně společenského prostředí.
 • Přispět k systémovým změnám v oblasti sociálních služeb budováním služeb komunitního typu.
 • Hájit lidská práva.
Dlouhodobá vize:
 • Rozšiřovat portfolio našich služeb.
 • Mít vlastní aktivity v oblasti sociálního podnikání.
 • Zaměstnávat lidi, kteří mají ztížený přístup na otevřený trh práce.
Význam slova Sipora:
 • Sociální inovace, podpora, radost.
 • Biblická postava – manželka Mojžíše.
 • Hebrejsky ptáček.