Respektující přístup

Na začátku této krátké úvahy bych chtěla sdělit, že s lidmi, kteří nyní tvoří organizaci Sipora, jsme se potkali za účelem vytvořit organizaci, která bude stát na silných mravních a společensky prospěšných základech. 

Respekt je pomyslnou hlavní oporou naší organizace, která podporuje jedince i rodiny v jejich tíživé sociální situaci. Respekt vnáší do našich řad úctu k jedinečnosti či odlišnosti člověka, úctu a obdiv k lidem, kteří náš život pozitivně ovlivňují a dělají ho tak lepším. Respekt, který vyjadřujeme sobě navzájem i sami sobě. Ten, kterým dáváme najevo, že i odlišné názory, víra nebo hodnoty mají právo existovat a být vyslyšeny, a naproti tomu respekt, který si u nás někdo zasloužil svou jedinečností, svým přínosem pro nás či společnost. 

Inspiraci, jak žít respektem a vyjadřovat jej, nachází někteří z nás v přístupu Respektovat a být respektován manželů Kopřivových (2008). Ten je založen na a vychází z partnerského přístupu k dětem (k lidem všeobecně), a to jak ve výchově tak i vztazích. 

Respektující přístup je založen na rovnocennosti a respektování důstojnosti lidí okolo. Dává návod, jak to udělat, aby se z nedospělého jedince stala kompetentní a zodpovědná osoba, která si váží sama sebe. Dává návod na to, jak vyjadřovat respekt k odlišnosti lidí kolem nás, učí nás, stejně jako mnoho prastarých přístupů založených na respektu: “Co nechceš, aby ti aby ti jiní činili, nečiň ty jim….” (Bible, Lk 6,31).

Základní principy respektujícího partnerského přístupu, které nás oslovují, je efektivní komunikace a podpora vnitřní motivace (podpora sebeúcty).  K tomu nás dovedou zejména: 

  • předávání  informací, popis situace o tom, proč, jak se co a kdy dělá, co se očekává, jaké jsou důsledky činnosti nebo chování
  • komunikaci bez hodnocení
  • schopnost vyjádřit a moci vyjádřit vlastní potřeby a očekávání
  • prostor pro možnost volby ze dvou či více možností při rozhodování, prostor pro spoluúčast na rozhodování.
  • smysluplné požadavky, možnost spolupráce s ostatními (s dětmi i dospělými), možnost svobodné volby rozhodnout se, zda něco dělat nebo ne, případně jak jinak. 
  • poskytování zpětné  vazby  –  informace o správnosti postupu nebo výsledcích činnosti.

Respekt ovlivňuje také náš vztah k přírodě, vážíme si přírody a kulturních a materiálních hodnot. Vědomí pozornosti, úcty a respektu totiž zasahuje mnoho rovin: lidi, přírodu a také materiální hodnoty. Každý z nás se nad tím může zamyslet a sám si určit, ve kterých oblastech přistupuje k lidem a věcem s respektem a ve kterých má ještě na čem zapracovat.

Literatura:
Kopřiva P., Nováčková J., Nevolová D., Kopřivová T.: Respektovat a být respektován. Kroměříž, 2008.