Podpora pozitivního chování

Podpora pozitivního chování (positive behavioral support, PBS) je koncepce, která se zaměřuje na podporu lidí s obtížemi v komunikaci a tzv. chováním náročným na péči. To je takové chování, které svou intenzitou, četností nebo trváním ohrožuje bezpečnost člověka nebo osob kolem něj, a které může vážně omezit nebo zabránit člověku v přístupu k běžným službám. PBS je aplikovaný vědecký přístup, který využívá vzdělávací metody k rozšíření repertoáru chování jednotlivce a metody systémových změn k úpravě okolního prostředí jedince tak, aby se zvýšila kvalita jeho života a aby se minimalizovalo náročné chování.