Na Jesenicku spolupracujeme s pečujícími rodinami

SIPORA na Jesenicku pořádá pro pečující rodiny workshopy a připravuje projekt sociální služby. Spolupráce s rodinami vychází z výzkumné metody Human Centered Design (HCD), která zapojuje člověka do plánování nové služby i do samotné realizace. Tato metoda vychází z potřeb a přání lidí, pro které se služba tvoří.

SIPORA byla přizvána je zapojena do komunitního plánování sociálních služeb v ORP /obec s rozšířenou působností/ Jeseník.

SIPORU na Jesenicko nasměřoval v únoru 2020 střednědobý plán sociálních služeb a schůzka se zástupci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. SIPORA zmapovala potřeby v tomto regionu a v únoru 2020 se propojila se zástupkyní klubu osob se zdravotním postižením “Jiné děti”. V tomto období současně proběhla první jednání na Městském úřadě Jeseník a s organizacemi Zahrada 2000 a Charita Jeseník.

V květnu 2020 se správní rady a základního týmu SIPORY zapojila Jana Dvořáková, která z Jesenicka pochází a žije zde, a stala se tak styčným důstojníkem pro tuto oblast. Díky Janě byla navázána hlubší spolupráce s klubem rodičů a SIPOROU.

V září 2020 se uskutečnilo první setkání SIPORY s rodiči. Vzájemně jsme se představili a sdělili si svá očekávání. Naplánovány byly 3 workshopy s odborným konzultantem metody HCD Igorem Kytkou, které se kvůli epidemické situaci přesunuly do května následujícího roku. V mezičase SIPORA zůstala s rodinami v kontaktu prostřednictvím “emailové kampaně”, ve které se rodinám podrobněji představila a zaslala užitečné materiály. Prostřednictvím dotazníkového šetření se SIPORA seznámila s dalšími potřebami pečujících rodin a jejich blízkých.

V plánovaných termínech proběhly dva workshopy, na kterých došlo k rozvoji další spolupráce s rodinami. V setkávání s rodinami budeme dále pokračovat a společně plánovat realizaci nové sociální služby.

Od června roku 2021 je SIPORA součástí komunitního plánování ORP Jeseník.

Aktuality z Jesenicka:

 • Klub 11. 12. 2021
  Aktivity klubu a požadavek směrem k nim vzešel z dlouhodobé kontinuity, jako potřeba, kterou rodiče identifkovali v rámci workshopů, které SIPORA pořádala v období od května do října 2021. Tuto činnost realizujeme ve spolupráci se společenstvím Jiné děti, které na Jesenicku funguje již od roku 2014.   Ve spolupráci jsme se rozhodli vytvořit zázemí pro činnost a setkávání rodin, klubovnu, která bude sloužit pečujícím rodinám na ...
 • Děkujeme za 80% darů v kampani „300 hodin“ 26. 11. 2021
  Děkujeme VŠEM za dosavadní dary! K dnešnímu dni jsme v naší první kampani vybrali 60 050 Kč. Částka pokryje pomoc čtyřem rodinám. Pomozte nám vybírat zbývajících 14 950 Kč a můžeme pomoci další rodině. Finišujeme! Už chybí pouze 14 950 Kč. Spojme své síly. SIPORA pomáhá, pomáhejte s ní. https://www.darujme.cz/projekt/1205359
 • 300 HODIN POMOCI RODINÁM SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM DÍTĚTEM 12. 11. 2021
  SIPORA připravila projekt s názvem „300 hodin“, v rámci kterého chce zajistit finanční prostředky a poskytnout 300 hodin podpory pečujícím rodinám. Projekt jsme připravili na základě důkladného mapování situace pečujících rodin a identifikované potřeby, o doplnění jejich péče intervencí další strany. Seznamte se s naším projektem, k němuž právě probíhá dárcovská kampaň na www.darujme.cz/projekt/1205359 a podpořte jej finančním darem nebo využijte níže uvedený banner. Za ...
 • Workshop – návrh činností aktivit na Jesenicku 12. 10. 2021
  Dne 02.10.2021 proběhl workshop, uzavírající naše pásmo HCD workshopů, které jsme zahájili 29.05.2021. Tématem tohoto posledního bloku bylo přijetí několika klíčových rozhodnutí a prototypování, tedy příprava návrhu, jak by měla vypadat činnost „klubu rodin“ Pro připomenutí stojí za to říct, že z mapování potřeb a z ideační (přemýšlecí) fáze jasně vyplynuly dva závěry. Tím hlavním a komplexním opatřením bylo vytvoření odlehčovací ...
 • 4. Workshop pro zástupce pečujících rodin 27. 9. 2021
  Dne 18.09. proběhl v pořadí již 4. workshop pro zástupce pečujících rodin. I přes značnou absenci se sešel široce zastoupený tým, který měl před sebou zajímavou práci v rámci jedné z fází HCD metody, konkrétně tvorby prototypu navrhovaného řešení. Aktuálně se před námi otevírají dvě cesty. Jednou je navázání na klubovou činnost, která přijde rodinám zajímavá a důležitá. Druhou je opatření s krycím názvem ...
Zobrazit více