Human centered design

Human centered design je metoda, kterou můžeme česky pojmenovat jako design zaměřený na člověka. Designem zde potom chápeme tvorbu nebo vytváření produktu, který v pomáhajících profesích může představovat sociální službu nebo program.

Human centered design je metodou, která se v západních zemích využívá běžně i v organizacích veřejné správy, aby ty svou činností více reflektovaly na potřeby občanů a nedocházelo k tomu, že občan musí vyhovět a přizpůsobit se potřebám úřadu, který je primárně určen jako služba veřejnosti.

V našich podmínkách je tato metoda dobře známá třeba v byznysu, ale v posledních letech se začíná využívat i v jiných oblastech, např. v pomáhajících profesích. V byznysu se využitím této metody zlepšují konkrétní produkty – výrobky, služby, a to přímo se zapojením jejich konzumentů, uživatelů, zákazníků. Může jít například o novou židli k práci s počítačem pro děti nebo vzdálený přístup k bankovnímu účtu.

Využití metody v pomáhajících profesích se nabízí jako zcela přirozené pokračování jejího využití. I jejich produkty je totiž třeba ověřit u uživatelů, klientů. 

V našem případě saháme po metodě v situaci, kdy hledáme odpověď na otázku, jaká sociální služba je v dané lokalitě žádaná a jak má tato služba vypadat, aby odpovídala potřebám obyvatel. Jdeme na to cestou spolupráce a tvůrčího dialogu s lidmi, na které sociální služba cílí, kteří jsou jejími potenciálními uživateli. V našem případě jde o například o rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním.

Mimo to je třeba také říct, že metoda není v sociálních službách až takovou neznámou. Vychází totiž z přístupu zaměřeného na člověka, který vznikl už v 60. letech a je v pomáhajících široce uplatňován. Tento přístup je základem pro poskytování takové míry nezbytné podpory, která odpovídá potřebám jednotlivých lidí a směřuje k jejich naplnění, a vytváří hodnotové východisko moderní sociální služby, které nelze obejít.

Vlastní metoda má potom několik fází, ústící v realizaci navrhovaného řešení, které bude v daném místě, danými lidmi považováno za skutečně to správné řešení, a jako takové bude přijato a využíváno.