Mezi spolupracující partnery patří organizace, se kterými sdílíme filosofii, zkušenosti a další zdroje. Věříme ve vzájemnou kooperaci a její synergický potenciál.