Komunitní služby

SIPORA usiluje o sociální začleňování osob a poskytuje jim podporu.

Co znamená být sociálně začleněn?

  1. být součástí komunity
  2. žít v místech, kde žijí i ostatní lidé
  3. zastávat hodnotné a důstojné sociální role.

Důležitým východiskem SIPORY jsou tzv. komunitní sociální služby, které k začlenění osob přispívají.

Pro bližší vysvětlení si nejprve definujeme pojmy komunita a komunitní služby. Závěrem si vysvětlíme význam komunitní sociální služby.

Komunita je skupina lidí se živými vazbami, která sdílí společné zájmy a hodnoty. Jinými slovy komunitu definuje území, kde žijí lidé, které spojují společné podmínky a problémy.

Komunitní služby pracují se znalostí místního prostředí a se zdroji dané komunity. Vycházejí z celostního pohledu na člověka a z jeho potřeb.

Komunitní sociální služba poskytuje podporu na základě individuálních potřeb klientů, kteří ji užívají a přispívá ke společenskému začlenění klienta. Další vlastností komunitních služeb je její poskytování v přirozeném prostředí klienta a nevede k závislosti na jediné službě. Dochází k propojení s dalšími místními zdroji (jako je kultura, příroda, služby…) Ve zkratce můžeme říct, že komunitní sociální služby podporují život v běžném prostředí. Pro toto prostředí je typické někde bydlet, jinde pracovat, jinde prožívat část volného času a na každém z míst potkávat různé lidi.