Článek 19

Článek 19 představuje pro SIPORU klíčové východisko její činnosti v celém širokém poli Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Článek 19 je přesně to místo, na které v podpoře lidí se zdravotním znevýhodněním cílíme. 

Článek 19 formuluje základní zásady, v jakých je třeba chápat a vidět to, jaké mají být podmínky, v nichž mají lidé se zdravotním postižením uskutečňovat a naplňovat svůj život.

Článek 19 je právo na „Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti“. Jeho celé znění najdete zde

Nezávislý způsob života je svým způsobem normální život. Normální život je takový, jakým žijí vrstevníci, kteří nemají zdravotní znevýhodnění.

 
Jak má vypadat normální život lidí se zdravotním znevýhodněním formuloval už v 70. letech 20. století švédský psycholog Bengt Nirje

.
V podmínkách dnešní ČR se snažíme s tímto tématem aktivně pracovat a řadíme se mezi řadu dalších organizací, které toto právo u lidí s znevýhodněním aktivně prosazují.

Pokud vás zajímá znění celé Úmluvy, seznámit se s ní můžete v soboru níže.