Klub SIPORA (2022 – 2023)

Díky nadaci ČEZ byli podpořeny aktivity KUBu SIPORA v druhé polovině roku 2022 a lednu 2023. Konkrétně se povedlo uspořádat 5 klubových setkáních na kterých byl program pro pečující rodiny a zároveň pro jejich blízké o které je pečováno byla zajištěna asistence. V srpnu proběhlo předvánoční setkání. Finance byli také využity na pronájem prostorů pro tyto setkání, mzdy odborného a koordinátorky projektu a vybavení. Rodinám se tak dostalo reálného pochopení a vzájemného povzbuzení, zároveň klub díky financím z nadace ČEZ mohl být bezpečným místem pro jejich děti, které mívají specifické potřeby