Vyhodnocování nezbytné míry podpory

Protože si chceme být jisti, že navrhovaná/realizovaná služba odpovídá skutečným potřebám našich budoucích klientů, využíváme Doporučený postup MPSV č. 1/2010 “Vyhodnocování nezbytné míry podpory” (dále jen VNMP), který slouží k plánování a rozvoji sociálních služeb na základě zjištěné nezbytné míry podpory a přání osob, které tyto služby využívají.

VNMP pomáhá poskytovatelům naplnit základní účel sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.,  o sociálních službách v platném znění, a to: podpořit sociální začlenění uživatele do běžného života společnosti. Naplňujeme zákon ve smyslu „Běžný život může žít každý, pokud má náležitou podporu.“ (citát ze stránek www.trass.cz)

Využití VNMP pomáhá podporovat osoby v životě v běžném prostředí a plánovat a rozvíjet další služby tak, aby reagovaly na jejich potřeby.

V důsledku aplikace VNMP se SIPORA zaměřuje na: 

  • začlenění osob do běžného života,
  • podporu kompetencí osob, které službu využívají,
  • zjišťování a vyhodnocování potřeb,
  • plánování průběhu a poskytování nezbytné podpory při naplňování potřeb osob,
  • využití dotazníků při jednání se zájemcem o službu.

Lidé, kteří služby využívají mají podporu v oblastech, které jsou klíčové pro udržení (nebo získání) života v přirozeném prostředí, společnosti. Zastávají běžné sociální role (kamarád, občan, kolega, soused), jejich denní/týdenní rytmus odpovídá běžnému rytmu člověka bez postižení. Přebírají kompetence v různých

oblastech svého života. Je jim poskytována pouze taková péče a podpora, jakou SKUTEČNĚ POTŘEBUJÍ. 

Blízké osoby vědí, co mohou od služeb očekávat, jaká je jejich role, účel, čemu se věnují         a kdo jim pomůže řešit jejich nepříznivou sociální situaci.

Zaměstnanci SIPORY znají představy a potřeby lidí, kteří služby potřebují, spolupracují s nimi a komunikují v každodenních situacích při zajišťování nezbytné míry podpory. Využívají VNMP při jednání se zájemcem o službu proto, aby nedocházelo k vytváření závislosti na službě a byla podporována samostatnost osob.

Dotazník zjišťuje nezbytnou míru podpory v deseti oblastech lidského života: komunikace, péče o sebe, péče o domácnost, zdraví, bydliště a prostředí, bezpečí a rizika, vztahy, osobní uplatnění a spokojený život, finance a úřady, pravidla a povinnosti. Více o samotném nástroji v této příloze,