Podpoŕte nás

Vážení podporovatelé naší činnosti,

zde Vám chceme představit, jakým způsobem SIPORA řeší vícezdrojové financování. Jedná se o nástroje negrantového fundraisingu, kterým rozumíme získávání finančních prostředků prostřednictvím dárců.

Jak nás můžete finančně podpořit?
Cest je několik, lze například poslat libovolnou finanční částku na účet organizace 221671/5500. 

Z hlediska zákona organizace nemohou přijímat anonymní dary a mají povinnost dary získané od anonymních dárců vracet. V případě, že nám chcete darovat převodem na účet, uveďte prosím ve zprávě pro příjemce svoje jméno a příjmení a kontakt na Vás, stačí e-mailový. Moc Vám děkujeme!

 Co z Vašeho darů zaplatíme?
Primárně budou získané prostředky využity na úhradu nákladů spojených s poskytováním asistence dětem nebo dospělým lidem, kteří ji potřebují, na akcích organizace SIPORA, jedná se o workshopy nebo klubové aktivity pro rodiny s dětmi. 1 hodina asistence vychází na 150 – 200 Kč podle její náročnosti.

Z darů potom hradíme také služby specialistů, nákup vybavení pro činnost klubu nebo občerstvení.

Co z Vašeho daru nehradíme?
Z Vašich darů určitě nehradíme odměny pro ostatní zaměstnance organizace nebo členy týmu, kteří zajišťují běžný chod organizace. Všichni tito lidé jsou dobrovolníky a pracují bez nároku na finanční odměnu.

Jaké jsou další možnosti finanční podpory?
Zajímavá cesta, jak naši činnost podpořit, která Vás současně nebude stát ani korunu, je nakupování na eshopech přes platformu GIVT.cz. Více se dozvíte na www.givt.cz.

V krátkosti jde o to, že existuje síť eshopů, které jsou propojeny s givtem, kde, když nakoupíte, eshop pošle určité jednotky % z celkové částky Vašeho nákupu na účet Vámi vybrané organizace. Podívejte se na www.givt.cz, stáhněte si pomocníka nebo nakupujte přímo přes weby givt.cz. Nikdy však nezapomeňte, že je třeba zadat název organizace, kterou chcete podpořit: SIPORA., z. ú.

Jsou zde ještě nějaké další možnosti finanční podpory?
Ano, ještě existuje platforma DARUJME.cz , na které máme nebo budeme mít několik projektů, na které můžete přispět. Projekty jsou vždy úzce tématicky vymezené a peníze na ně vybrané budou použity pouze za účelem realizace projektu. Na darujme.cz můžete sledovat, jak se projektu daří s výběrem finančních příspěvků a projekt potom můžete sledovat po celou dobu jeho realizace.

Napadá Vás něco, co byste chtěli vědět?
Pokud ano, neváhejte se obrátit na Jakub Barčíka na jakub@sipora.cz, ten Vám vše velmi rád vysvětlí nebo zodpoví.