Posláním SIPORY je podpořit lidi s poruchou autistického spektra, lidi se zkušeností s duševním onemocněním nebo s mentálním znevýhodněním, aby mohli žít plnohodnotným a nezávislým způsobem života.

Rozvíjíme koncept podpory v přirozeném prostředí a budujeme komunitní sociální služby. Důraz klademe na sociální inovaci a inkluzi, podporu a porozumění, a radost. Odtud název naší organizace SIPORA.

Co děláme?

Na Jesenicku podporujeme pečující rodiny a společně plánujeme vznik sociální služby

Od roku 2020 poskytuje SIPORA podporu a vzdělávání pečujícím osobám, a rodinným pečující o osobu se zdravotním znevýhodněním.

KLUB SIPORA

Poslání KLUBu SIPORA je rozvoj, odlehčení a podpora osob se zdravotním znevýhodněním a jejich rodin.

Odlehčovací projekty

Projekt přináší pomoc hlídáním, které je určeno lidem se zdravotním znevýhodněním a odpočinek rodinným pečujícím.

Aktuality:

Jak se zapojit?

Pomáhejte s námi

Pokud chcete podpořit naše aktivity, kontaktujte našeho ředitele Jakuba Barčíka na jakub@sipora.cz. Všechny formy podpory naleznete na stránce pomáhejte se SIPOROU

Zapojení do naších aktivit

Pokud se chcete podílet se na našich aktivitách a zapojit se tak přímo do vlastní činnosti organizace, kontaktujte našeho ředitele Jakuba Barčíka na jakub@sipora.cz. Možné formy přímého zapojení naleznete i nas stránce poptáváme nabízíme zapojení