Rodič jako advokační pracovník

Údaje o projektu:

“Rodič jako advokační pracovník” je projektem na rozvoj advokační práce na Jesenicku, primárně v oblasti pečujících rodin. Projekt byl podpořen v rámci akčního grantu OSF s tématem “Zmocňování znevýhodněných skupin”. Projekt trvá 6 měsíců – od ledna do června 2023. Cílem projektu je příprava advokační strategie – tedy mít zpracované podklady pro realizaci úspěšné advokační kampaně s cílem odstranit příčiny problému, kterým rodiny čelí, a tím zlepšit jejich život.

„Parent as Advocacy Worker“ is a project for the development of advocacy work in Jesenik, primarily in the area of caring families. The project was supported by the OSF Action Grant with the theme „Empowering disadvantaged groups“. The project lasts for 6 months – from January to June 2023. The aim of the project is to develop an advocacy strategy – i.e. to have a developed basis for the implementation of a successful advocacy campaign in order to eliminate the causes of the problems faced by families and thus improve their lives.

Informace o tom, co se v projektu děje:

V projektu proběhnou hloubkové rozhovory s cílovou skupinou rodičů, uspořádáme kulatý stůl pro identifikaci problému, bude zpracována mapa klíčových hráčů, stanoven cíl kampaně a zpracován návrh advokační strategie.

Fotodokumentace:

Kontakt:

Jméno a příjmení funkce kontakt
Veronika Ježová Kontaktní osoba veronika@sipora.czCZ verze: „Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

ENG verze: “The project is being supported by the Committee od Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”