Jana Dvořáková

Členka správní rady

Vystudovala jsem sociální práci na VOŠ Caritas v Olomouci. Během studia mě nejvíc formovala praxe na třech sociálních farmách v Holandsku, kde jsem se poprvé setkala s komunitní sociální prací. Z této praxe jsem odjížděla s myšlenkou, že každý z nás, ať už má nějaké znevýhodnění, nebo ne, je pro komunitu (společnost) cenný a má zde své místo.

Po studiu jsem pracovala v organizaci SPOLU Olomouc s lidmi s mentálním znevýhodněním a na OSPODu v Jeseníku. Nyní žiji se svým mužem v malé vesnici v podhůří Rychlebských hor, pracuji jako průvodkyně v lesní školce a vedu klub pro děti se znevýhodněním a jejich rodiče.

V místě kde žiji, tedy na Jesenicku, se v rámci Sipory podílím na vytvoření místa, kde mohou lidé s mentálním znevýhodněním a lidé s autismem smysluplně trávit čas, kde jsou součástí komunity, ale i okolní krajiny, kde mohou růst. Je pro mě důležité věnovat se věcem, které mě baví a dávají mi smysl. Myslím si, že by bylo hezké, kdyby takovou možnost měli všichni.