Setkání rodičů a SIPORY – duben 2022

V sobotu 30.04. proběhlo další setkání rodičů a SIPORY. Jelikož jsme se v tomto formátu viděli naposledy před Vánoci, témat bylo opravdu hodně. Setkání bylo plánováno od 09:30 do 13:00. Kromě běžného reportování o situaci v organizaci a průběhu jednotlivých aktivit jsme naplánovali i návštěvu hostů, našich přátel z organizace Jdeme autistům naproti Olomouc.

Prostory nám poskytl Klub důchodců, kterému tímto děkujeme!

V sobotu dorazili zástupci sedmi rodin. Přivedli s sebou šest dětí (nebo dospělých dětí), kterým byla zajištěna asistence a individuální program. Na místě jsme zajistili podporu čtyř asistentek, kterým velmi děkujeme, bez Vás by akce neproběhla.

Velkou část programu jsme se věnovali situaci v odborných týmech služby a klubu. Informovali jsme o dosavadním průběhu, dosažených úspěších, neúspěších a výhledech.

Všichni vkládáme velké naděje do odlehčovací služby. V červnu se dozvíme, zda se naše žádost dostala do sítě sociálních služeb OLK.

Všechny zajímala situace kolem klubovny, jejíž provoz se přerušuje, a budoucích aktivit klubu. Zde se plánuje fundraisingová kampaň přes aplikaci „Pomáhej pohybem“ na částku 60 000 Kč. Činnost klubu považujeme za velmi důležitou a uvědomujeme si, že je potřeba najít jeho optimální podobu.

Krátce jsme se bavili i o připravovaném projektu „300 hodin“, který startuje 1.5.2022 a nabízí 60 hodin podpory hlídáním v pečujících rodinách s osamoceným rodičem. Zde dokončujeme přípravu vzdělávacího bloku pro pracovníky projektu, plánujeme vstupní rozhovory se zájemci o tuto pozici a mapujeme situaci v rodinách.

Setkání mělo přesah I v podobě rozšiřování obzorů. Kromě uvedeného informačního servisu jsme přivezli celou řadu zajímavých publikací. Ty jsme zajistili od organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, které velmi děkujeme!

Rodiče byli nadšení a odnesli si s sebou např. Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením ve snadném čtení nebo příručku Co teď a co potom? která pojednává nejen o plánování nezávislého života dítěte se znevýhodněním. Vedle toho jsme připravili zprávu organizace Tudytam z roku 2019 o situaci v podpoře lidí s PAS.

Třešničkou na našem pomyslném dortu byla on-line návštěva paní Markéty Jandekové, zakladatelky organizace Jdeme autistům naproti. Ta se měla uskutečnit prezenčně, ale okolnosti tomu nepřály. Markétě chceme poděkovat za její čas, a hlavně skvělý nápad ve formě on-line realizace! Nečekali jsme, jak velký dopad může tako návštěva mít a současně jak interaktivní a blízké takové setkání je. Zkušenosti, které Markéta prezentovala byly inspirativní, a jelikož se jedná o autentické zkušenosti rodiče, panovalo mezi všemi hluboké porozumění.

Těšíme na další setkání a děkujeme všem, kteří si k nám našli cestu! Bez vás by to nešlo.

Vaše SIPORA

Realizace tohoto setkání se uskutečnilo díky prostředkům z NadAce ČEZ.