Klub

Aktivity klubu a požadavek směrem k nim vzešel z dlouhodobé kontinuity, jako potřeba, kterou rodiče identifkovali v rámci workshopů, které SIPORA pořádala v období od května do října 2021. Tuto činnost realizujeme ve spolupráci se společenstvím Jiné děti, které na Jesenicku funguje již od roku 2014.  

Ve spolupráci jsme se rozhodli vytvořit zázemí pro činnost a setkávání rodin, klubovnu, která bude sloužit pečujícím rodinám na Jesenicku.

V klubovně budou probíhat neformální setkávání pečujících rodičů, ale i tématické besedy, poradenská činnost atp. Další plánované aktivity jsou spojené s pravidelným týdenním programem pro děti a dospělé děti, odpovídající věku a preferencím dotčených lidí.

Klubovna bude sloužit i samotným rodinám jako prostor pro svobodné trávení volného času, odpočinku i jiným neplánovaným aktivitám. V případě zájmu o více informací o klubové činnosti můžete kontaktovat maminku, paní  Soňu Chromkovou na e-mail sona.kalaficova@seznam.cz nebo Martina Smolku na e-mail martin@sipora.cz .

Aktuálně vybavujeme a zútulňujeme uvedené prostory svépomocí a zprovoznění plánujeme v lednu 2022.

Líbí se Vám tato naše aktivita a považujete ji za smysluplnou? Pokud je vaše odpověď ano, budeme moc rádi! Podpořit činnost klubu můžete materiálně nebo službou. Pokud máte nějaký nápad a chcete se zapojit, neváhejte ani chvilku a spojte se s námi! Podpořit klubovou činnost můžete také zasláním daru na účet SIPORY číslo 221671/5500, jako variabilní symbol uveďte 0003. Takto označené dary budou využity za uvedeným účelem.

Z hlediska zákona nemůžeme přijímat anonymní dary a máme povinnost dary získané od anonymních dárců vracet. Prosíme tedy, uveďte ve zprávě pro příjemce svoje jméno a příjmení a kontakt na Vás (stačí e-mail). V případě, že potřebujete vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o daru, kontaktuje nás ucetni@sipora.cz.

Setkání s pečujícími rodinami na workshopu 31.7.2021