Workshop – Legislativní a procesní aspekty vzniku odlehčovací služby

Dne 31.07.2021 se uskutečnil v pořadí již 3. workshop zaměřený na tvorbu opatření pro zlepšení životních podmínek rodin s dítětem se zdravotním postižením.
Sešlo se celkem 11 rodičů, což bylo na prázdniny velmi slušné zastoupení. Všem vám moc děkujeme, že jste si na nás udělali čas!

Asistenci jsme nyní zajišťovali celkem 7 dětem a posunuli jsme se v této zkušenosti o nutný kus dál. Oproti předchozím běhům bylo dnes velmi pěkné počasí, takže se asistovalo převážně venku, což preferujeme.

Den jsme, jak jinak, strávili intenzivní spoluprací nad společným tématem. Zkraje jsme shrnuli, kam jsme během prvních dvou workshopů došli a co nás čeká do budoucna (v plánu je ještě 4. a 5. workshop). Potom jsme řešili legislativní aspekty odlehčovací služby skrze zákon 108/2006 o sociálních službách a prováděcí vyhlášku 505/2006. Odpoledne jsme se potom zabývali tím, jak vlastně taková sociální služba vzniká, jaké je pro to třeba splnit podmínky a jak celý proces vypadá (registrace sociální služby, vstup do sítě, ekonomika, personální zajištění apod.). Zde jsme si udělali časovou osu a tak nějak jsme si všichni zviditelnili, že práce kolem toho je skutečně hodně.

Na samotný závěr jsme založili 2 zbrusu nové odborné týmy, které se dále budou věnovat koncepci „klubu“ a „služby“. V obou týmech jsou zástupci rodičů, místních odborníků či aktivních lidí a také od nás.

Chceme poděkovat všem, kteří jste přišli, za skvělou spolupráci a atmosféru vzájemné důvěry. Děkujeme i těm, kdo jste přijít nemohli, že na nás myslíte a podporujete nás!“