Zrušení kojeneckých ústavů

ČR je v Evropě jednou z posledních zemí, kde je možné malé děti do ústavů posílat. Včera prošel poslaneckou sněmovnou návrh, který zakazuje umísťování dětí do tři let do ústavní výchovy. Zákon ještě musí schválit Senát a podepsat prezident. Návrh zakotvuje výjimku pro sourozence a děti s těžkým postižením, pokud se pro ně nepodaří najít náhradní rodinu. Děti s postižením by nově vyrůstaly v malých komunitních domácnostech, kterých už po republice několik funguje.

SIPORA je toho názoru, že ústavní péče má být až tím nejkrajnějším řešením. Pobyt v ústavu člověku nezajistí optimální životní podmínky pro jeho rozvoj ať se jedná o dítě nebo dospělého člověka. Jsme zásadně proti velkokapacitní ústavní péči.