S Česko.Digital jsme zlepšili naše digitální kompetence

Digitální kompetence jsou jednou z nezbytných dovedností pro celoživotní vzdělávání. Ale znamená to mnohem víc, než jen zvládnutí nejnovějšího hardwaru a softwaru. Je to schopnost využívat digitální technologie efektivně a bezpečně. Je to umění porozumět digitálnímu prostředí. Ať už potřebujete komunikovat, vyhledávat informace, řešit problémy nebo spolupracovat.

Abychom zlepšili naše digitální dovednosti, zůčastnili jsme se pilotního projektu organizace Česko.Digital, což je komunita cca 6 000 specialistů, sdružující odborníky napříč mnoha obory, zahrnující především IT, projektové řízení, až po marketing.

Naši účast shrnuje Jakub Barčík takto: “Naší primární motivací pro účast v kurzu byla potřeba větší efektivity v profesním řízení naší organizace. Ačkoli působíme v neziskovém sektoru, chceme co nejvíce využívat principy postupy z komerční sféry. Velký důraz klademe na firemní kulturu a design služeb. Díky projektu Nezisk.Digital jsme si vyzkoušeli několik pro nás nových metod, které nám umožnily nové pohledy na procesy v organizaci. Může to znít banálně, ale nesmírně nám pomohlo uvědomit si, že jednotlivé fáze procesů mají různou důležitost a je často nutná prioritizace. Jako konkrétní příklad mohu uvést proces řízení úkolu, kde jsme na základě získaných poznatků provedli nutné změny a již vidíme pozitivní výsledky. Kurz bych doporučil všem organizacím, které chtějí zefektivnit své fungování a naplno využít technologie, které jsou k dispozici. Už jen to, že si vezmete své procesy, hodíte je na papír a začnete o nich přemýšlet jinak než doposud, je krok správným směrem.” cit. https://www.techsoup.cz/posilovani-digitalnich-dovednosti-cesko-digital