Vyjádření k aktuální situaci ohledně příspěvku na péči

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v lednu zvedlo limity pro maximální možné ceny v úhradové vyhlášce pro pečovatelské a asistenční služby. Zároveň vláda již v programovém prohlášení přislíbila, že bude příspěvek na péčí (PnP) valorizovat, ale návrh následně zablokovalo ministerstvo financí.

Je potřeba si připomenout, že příspěvek na péčí je adresován osobě, která vyžaduje péči, stejně tak jak starobní nebo invalidní důchod. Stát v této oblasti na pečující osoby vůbec nemyslí a je na příjemci této dávky (případně jeho zákonném zástupci),  zda svým příjmem zaplatí péči od rodiny, jiné blízké osoby nebo profesionální službou.

Marian Jurečka (ministr MPSV) prohlásil, že se často stává, že péče v domácím prostředí bývá naprosto nedůstojná. A proto jeho ministerstvo zvažuje, že část tohoto příspěvku by měla být vyplácena registrovaným sociálním službám. zdroj

Stefan Fous (mluvčí ministerstva financí) nedávno prohlásil, že tento příspěvek může sloužit  jako přilepšení k příjmu domácnosti. Sám mluvčí pro toto obvinění nemá žádné argumenty, protože přiznává, že skutečné využití příspěvku nikdo nesleduje ani nekontroluje zdroj. Přitom, jak jsme zmínili výše,  tento příspěvek člověk může být použít jako odměna pro rodinného pečujícího, který kvůli péči nemůže chodit do zaměstnání. Ptáme se jiných lidí, kteří mají svůj pŕíjem ze státního rozpočtu, jak s ním nakládají?

S výroky tohoto typu nesouhlasíme. Jsou nešťastné a mohou vést  k ponížení a uražení lidí se zdravotním znevýhodněním a jejich pečujících. Zároveň tyto velmi necitlivé výroky odvádějí pozornost od současné situace, kdy mnoho lidí se zdravotním znevýhodněním nečerpá podporu v takovém rozsahu, aby byli schopni uspokojit svoje  potřeby. Ani nejvyšší stupeň příspěvku na péči nepokryje sociální služby v potřebném rozsahu k běžnému životu.

Podle našeho názoru mají lidé se zdravotním znevýhodněním mít možnost využívat podporu druhých lidí v rozsahu, aby mohli žít život, jaký žijí jejich zdraví vrstevníci. Tedy aby i tito lidé mohli např. bydlet v komunitě, mít své koníčky nebo chodit do zaměstnání a příspěvek na péči využívat k úhradě péče poskytované neformální pečující osobou – příbuzným.  

Finanční náročnost a nedostatek komunitních služeb nutí mnoho lidí k odchodu do ústavní péče nebo k výraznému omezení osobních aktivit nebo základních potřeb. Ústavní pobytové služby, která jsou mnohonásobně dražší, nedokáží zaručit prostředí, ve kterém by chtěl kdokoliv z nás dobrovolně strávit konec života. Pro lidi zde žijící je běžný způsob života nepředstavitelný. Přitom by v mnoha případech stačila jen dostupná pomoc v domácím prostředí. 

Podle Národní rady osob se zdravotní postižením je až 70 % péče poskytováno v rodinách, přičemž zpravidla jeden člen rodiny zůstává s osobou, o kterou pečuje,  doma, tudíž nemá zaměstnání nebo pracuje na kratší úvazek.zdroj

Ve výzkumu Nadačního fondu Abakus většina rodičů uvedla, že jim k zajištění péče o dítě v ideálním rozsahu chybí finance. S tím souvisí, že nejvíce jsou sníženou kvalitou života ohroženy rodiny s nižšími příjmy. zdroj

Cílem této úvahy není vyvracet, že příspěvek na péči může být zneužíván nebo nepoužit v souladu se svým účelem. Cílem je upozornit na lidi se zdravotním znevýhodněním, kterým příspěvek nestačí na to, aby mohli žít nezávislý a samostatný život v běžném prostředí.

SIPORA podporuje sdílení péče, zároveň podporuje to, aby příjemci PnP bylo ponecháno rozhodnutí, jak s touto dávkou naložit. Aby člověk s nejtěžším zdravotním znevýhodněním a jeho rodinný pečující mohl žít nezávislý způsob života, je potřeba zajistit dostupnost terénních, ambulantních a komunitních služeb.

V průběhu psaní tohoto textu udělalo Ministerstvo práce  první krok směrem k tomu, aby lidé se zdravotním znevýhodněním dostali podporu na základě svých potřeb. MPSV vyhlásilo dotační řízení, které pomůže pokrýt úhrady lidem, kteří využívají terénních služeb asistence v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně. Zároveň Ministr Marian Jurečka, slíbil, že se tématu bude v následujícím období intenzivně věnovat, a že situaci ohledně příspěvku na péči  zejména pro lidí s vyšší mírou podpory zlepší. zdroj