Zdraví i životy lidí s postižením jsou ohroženy dopadem covid-19

Děti úplňku a Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) provedly výzkum, jehož výsledky jsou alarmující. Výsledky uvádí, že téměř 90 % respondentů trpí zhoršenou dostupností péče, kterou využívali v období před zavedením karanténních opatření. Kvůli nedostupnosti či omezení dostupnosti sociálních služeb jsou lidé s postižením odkázáni na pomoc a péči rodinných příslušníků. Pro ně bývá velmi obtížné či nemožné skloubit celodenní péči s výkonem zaměstnání, obstaráváním nákupů potravin a léků a náležitou péčí o zdravé členy rodiny, zejména děti a rodiče v důchodovém věku.

Výzkum na odkaze:  https://www.detiuplnku.cz/wp-content/uploads/2020/04/Dopady_covid_na-lidi_se_zdravotnim_postizenim_nebo_chronickym_onemocnanim_a_-navrhy_opatreni-1.pdf

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *