Ukončení projektu 300 hodin 

K poslednímu říjnovému dni jsme ukončili projekt “300 hodin pomoci rodinám se zdravotně znevýhodněným dítětem”. Ten měl za cíl podpořit osamělé rodiče, kteří pečují o děti se zdravotním znevýhodněním. Do projektu vstoupilo 5 rodičů a 5 asistentek poskytovalo po dobu 5 měsíců podporu 5 dětem s různými typy znevýhodnění (postižení). 

Jednalo se o děti i dospělé lidi s poruchou autistického spektra, s mentálním znevýhodněním, s pohybovým omezením a různými kombinacemi výše zmíněných omezení, o které pečují osamělí rodiče – v našem případě maminky. Z důvodu rozmanitosti potřeb lidí, bylo poskytování asistence šité na míru. 

Některé asistentky, dle přání a možností jak rodin, tak dětí, nabídly celodenní výlety, v jiné rodině naopak bylo nutné omezit dobu asistence časově např. na 2 hodiny v týdnu vzhledem k limitům a omezeným možnostem samotného dítěte. 

Každá z rodin “svoji” část podpory (60 hodin) obdržela a všichni rodiče vyjadřovali v závěru projektu, při závěrečných rozhovorech, výraznou spokojenost a naplnění očekávání. Podařilo se jim získat čas na sebe, vyřídit si potřebné záležitosti ve městě, mít prostor pro své koníčky nebo jen čas odpočinout od běžné celodenní a neustávající péče. 

Celkem bylo poskytnuto 316 hodin podpory (zde je navýšení o 16 hodin oproti plánu, každá z asistentek dostala proplaceno po 2 hodinách navíc za tzv. “párovací schůzky” a dvěma rodinám bylo poskytnuto celkem o 6 hodin asistenční podpory více. 

V projektu aktivně působila po celou dobu koordinátorka Radka, která se postarala nejen o zaškolení a “spárování” rodin s vhodnými asistentkami ale také poskytovala asistentkám průběžnou podporu a pomoc. Komunikovala také s rodinami, provázela je, řešila provozní záležitosti.

Se vstupními sociálními šetřeními, “párováním”, zaškolením asistentů významně pomohl Martin, který celý proces odborně doprovázel. Management projektu zastřešovala Petra a se zpracováním mezd pomáhala paní Dana

Zásadní poděkování patří samotným asistentkám, které pracovaly přímo v rodinách a jejichž dobře odvedená práce způsobila pozitivní změnu. 

Bez pomoci dárců, kteří se do projektu zapojili a darovali potřebných 80 000 Kč, stejně jako bez dodatečné finanční podpory Města Jeseník ve výši 9 000, bychom se ale neobešli.

V měsíci únoru tohoto roku plánujeme vyhlásit navazující dárcovskou kampaň a následné pokračování projektu a byli bychom velmi šťastní, pokud se nás i letos rozhodnete podpořit – bez vás se totiž neobejdeme! 

S ohledem na zvýšení dopadu uvažujeme o navýšení projektu nejméně na 600 hodin podpory a zapojení dalších rodin. Pojďte do toho s námi!

A pokud budete mít cestu kolem Jeseníku, tak 21.01. pořádáme závěrečnou minikonferenci projektu. Z akce budeme pořizovat videozáznam, který bude následně možné pohodlně shlédnout z domova 🙂

Moc vám všem děkujeme za přízeň a přejeme vše dobré v roce 2023!

  

SIPORA