Pozvání na první KLUB SIPORA v roce 2023

Zveme všechny přátelé KLUBu SIPORA , rodiče, odborníky i veřejnost na první setkání KLUBu SIPORA v roce 2023, které se uskuteční 21. ledna v čase od 10:00 do 13:30 v MRC Krteček Jeseník, na adrese Palackého 1341 (budova Alkron 2. patro). Setkání budou propojovat témata jako např. sdílení péče a odpočinek.


V první části programu se ohlédneme za projektem “300 hodin”, který nedávno skončil. Projekt realizovala SIPORA v roce 2022 a jeho cílem bylo odlehčení a odpočinek osamělým rodinným pečujícím, kteří se dlouhodobě starají o člověka se zdravotním postižením. Řekneme si také, jak plánujeme v roce 2023 na projekt “300 hodin” navázat.


Ve druhé části programu nás navštíví organizace Zet-My, která nám představí službu “homesharing”, kterou poskytuje na území Olomouckého v rámci pilotního projektu Nadace ABAKUS. Homesharing přináší odlehčení pečujícím osobám tím, že svěřuje dítě do péče tzv. hostitele (člověka nebo rodiny), který s dítětem stráví určený čas.


Jako v případě “300 hodin” i zde si tak rodiče mohou odpočinout, nabrat síly a i dítě získá nové vztahy, zkušenosti a dovednosti.