Setkání s Mgr. Veronikou Samcovou na téma Začleňování lidí se znevýhodněním do běžné společnosti.

Už příští sobotu proběhne další setkání KLUBu SIPORA. Nad šálkem kávy či dobrého čaje si budeme povídat se speciálním pedagogem Mgr. Veronikou Samcovou na téma Začleňování lidí se znevýhodněním do běžné společnosti. Dotkneme se témat jako jsou sociální rehabilitace, chráněné dílny či sociální podnikání. Uplatnitelnost těchto osob na trhu práce, překážky a úskalí při zaměstnávání. Také si ukážeme příklady dobré praxe a co to znamená pro rodinný systém.

Těšíme se na vás