Společně s rodinami jsme se seznámili s metodou DIRFloortime

V sobotu 13. srpna jsme se setkali se Zuzanou Camm, která žije v Londýně, kde pracuje jako dětská integrativní psychoterapeutka a certifikovaná lektorka DIRFloortime.

V rámci setkání nám lektorka představila metodu, včetně základních východisek, kterými jsou vývoj, individualita a vztah.

Dozvěděli jsem se, jak se můžeme prostřednictvím společné hry a komunikace lépe věnovat dětem nebo dospělým osobám způsobem, který je pro ně v dané vývojové fázi přirozený.

Zaměřili jsme se na budování pozitivních emočních vazeb a přibližování rodiče dítěti.

Výsledkem aplikace metody v běžném životě může být eliminace stereotypního a nežádoucího chování, navázání zdravého vztahu, komunikace a podpora kreativního myšlení.

Prostor zbyl i na praktické dotazy, které vedou k hlubšímu porozumění tématu. Člověk si pak má možnost něco ze získaných informací přenést do vlastního života, což jsme určitě ocenili.

Moc děkujeme Zuzaně za její čas a Michalovi a Báře za poskytnutí zázemí!