Poděkování letní škole

Rádi bychom tímto poděkovali za možnost účasti na Letní česko-slovenské škole Advokačního fóra. Pro SIPORU je to nejenom velká čest, ale také obrovská inspirace a příležitost setkat se s mnoha skvělými a inspirativními lidmi. Současně tak uzavírámem etapu přípravy naší advokační strategie, kterou spouštíme od září tohoto roku. Děkujeme Veronice Ježové za její přínos v této oblasti.