Ohlédnutí za prázdninovým dobrodružstvím

V průběhu letních setkání se uskutečnila dvě výletní setkání KLUBu SIPORA.

Dne 10. července jsme se vydali do Skorošic do „Stájí Rychleby“. Zde jsme se setkali společné s koněm jako možným společníkem člověka. Právě koně mohou lidem se zdravotním znevýhodněním pomoci k psychickému a sociálnímu wellbeingu. Účastníci setkání se na setkání mohli dozvědět, jak ke koni přistupovat a jak s ním komunikovat. Velkým zážitkem pro všechny bylo to, že se na koni mohli i projet.

Druhé setkání se uskutečnilo 24. července Tentokrát jsme se společně vydali vlakem na výlet do Javorníku. Již samotná cesta vlakem byla velkým dobrodružstvím. V Javorníku jsme navštívili místní zámecký park, kde jsme prozkoumali jeho krásy, malebná zákoutí obohacená o pohádkové atributy. Zámecký park v Javorníku je krásná přírodní oblast, která nabízí mnoho možností k odpočinku a relaxaci.

Obě akce byly plné radosti, smíchu a zážitků a umožnily lidem se zdravotním znevýhodněním plnohodnotné letní zážitky, podílet se na společenském životě a pečujícím rodinám dopřát si trochu prázdninového odpočinku.