Kam kráčí odborné zaměření SIPORY

Začátkem října jsme se stali ucelenými příjemci poznání v pozitivní podpoře chování! Zástupce naší organizace, Jakub, úspěšně ukončil několikaměsíční kurz Pozitivní podpory chování (PBS). Šlo o druhý běh kurzu, který pořádali naši přátelé z Dětí úplňku, z kterého vzešlo 18 nových praktiků vyškolených v tomto sytému. Kurz vedl skvělý a inspirativní Brian McDonald.

Moc děkujeme za tuto skvělou příležitost, dozvědět se něco nového a získat dovednosti, které nám umožní ještě lépe pokrýt potřeby lidí se zdravotním znevýhodněním.

Pozitivní podpora chování je koncepce, která míří na podporu lidí s chováním náročným na péči, které je často vylučuje z běžného života a na ně i jejich pečující pak klade extrémní nároky. V ČR je zhruba 25 000 lidí, kteří trpí chováním náročným na péči, které snižuje kvalitu jejich života a možnost sebeuplatnění.

Co je pozitivní podpora chování? Co je PBS?

PBS je vícesložkový rámec pro rozvoj porozumění chování, které je náročné. Je založen na posouzení širokého sociálního, fyzického a individuálního kontextu, v němž se chování vyskytuje, a využívá tyto informace k vytvoření řady podpůrných opatření založených na důkazech. Celkovým cílem je zlepšit kvalitu života dané osoby, a tím snížit pravděpodobnost, že se problémové chování vůbec objeví. (www.pbsacademy.org.uk)

A jak vnímá svou zkušenost s PBS Jakub?

„Jsem moc rád, že jsem se mohl výcviku zúčastnit. O PBS jsem už slyšel dříve a moc mne mrzelo, že mi utekl první běh. I mezi našimi klienty jsou lidé s náročným chováním, kteří potřebují specifickou podporu. PBS skvěle doplňuje „přístup zaměřený na člověka“ – dívá se na něj stejnou optikou. Navíc však poskytuje další širokou paletu nástrojů, které vedou k vymizení nebo snížení náročného chování. A v tom spočívá jeho největší přidaná hodnota. 

Dnes jsem schopen se na chování (nejen na náročné), po jeho hlubší analýze, podívat optikou toho, co mu předcházelo a k čemu vedlo – identifikovat jeho funkci. 

Jako skvělý poznatek, který si přenáším do vlastního života, je, že všichni potřebujeme mít přístup k tomu, co nám dělá dobře. Svobodný přístup k těmto věcem (spouštěče štěstí) nám zlepšuje život. Narozdíl od lidí se znevýhodněním nejsme v přístupu ke spouštěčům omezeni.“ 

Završení výcviku v PBS doplňuje znalostní platformu pozitivní podpory chování, kterou jsme začali v organizaci budovat již v roce 2022 výcvikem v PBIS, který pracuje s tématem náročného chování, potažmo wellbeingu a budování pozitivního klimatu v prostředí škol.