Na klubu jsme si shrnuli vše, co jsme společně prožili

V sobotu 16. září jsme se sešli na setkání klubu SIPORA, kde jsme si shrnuli vše, co jsme společně prožili. Účastníci měli možnost, reflektovat všechny aktivity klubu SIPORA, kterých se zúčastnili. Zároveň všichni měli možnost zapojit se do debaty a přispět tak svými názory, nápady a podměty k fungování klubu v budoucnosti.

Setkání jsme zahájili společným posezením u kávy, nad níž jsme si společně sdíleli své radosti a starosti z posledních dní. Což je jednou, ke kterým mají klubová setkání sloužit.) Vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zkušeností,

Zahájení našeho klubového setkání se ujal zakladatel organizace SIPORA Jakub Barčík. Připomněli jsme si, jaké jsou základní kameny klubu SIPORA, které jsme si stanovili na počátku, tj. v roce 2021. Připomněli jsme si tak, co pro nás bylo před dvěma lety důležité a vznikl nám tak prostor, proto, abychom se mohli společně zamyslet nad tím, zda tyto naše potřeby zůstávají nadále stejné, protože to, co platilo tehdy, nemusí platit již dnes.

Od počátku roku 2022 proběhlo několik Klubových setkání, Některá klubová setkání se nesla spíše v duchu relaxace a odpočinku, jiná měla spíše podobu workshopů.

Díky této retrospekci se účastnici mohli zamyslet nad tím, proč se rádi účastní aktivit klubu SIPORA, co je pro ně přínosem, Rodiče také dostali prostor k tomu, aby nám předaly své podměty a nápady ke zlepšení činnosti klubů v blízké budoucnosti.

Všem rodinám děkujeme za účast na tom to setkání a její zpětnou vazbu. Děkujeme všem rodinám, že s námi strávili sobotní dopoledne, obohatili nás svými nápady, dali nám užitečnou zpětnou vazbu a předali nám několik podmětů a nápadů, jakou cestou by se měli klubová setkání v budoucnosti ubírat. Právě díky podmětům od našich rodin, budeme moci tvořit Klub tak, aby reagoval na jejich potřeby, a aby se v něm cítili dobře.  Naše poděkování patří také asistentkám. Za vytvoření programu osobám se zdravotním znevýhodněním, jejich milý a přátelský přístup a dobře odvedenou práci.

Za kluib SIPORA Martin a Helena