Zveme na říjnový KLUB SIPORA: Chráněné bydlení jako cesta běžnému způsobu života

Rádi bychom pozvali příznivce KLUBu SIPORA na další společné setkání které se uskuteční již 15. října od 10 hodin v MRC Krteček Jeseník na ulici Palackého 1341 v Budově Alkron, 2 patro. 

V prvním bloku, který je zaměřený především pro pečující rodiče, se společně pobavíme nad tématem osamostatnění. S rodinami se budeme společně zamýšlet, jak tento proces každý z nás vnímáme. Společně se povzbudíme úspěchy, jež vedou k naplňování tohoto cíle a zároveň si budeme vzájemnou inspiraci v oblastech,, kde se nám osamostatňování prozatím moc nedaří. 

V rámci druhé bluku, jež je otevřený pro odbornou i laickou veřejnost se setkáme online s Mgr. Lucií Mervardou. Ředitelkou v organizaci POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. Tato organizace pomáhá těmto lidem žít normální život již 25 let. 

S paní ředitelkou se společně pobavíme o krocích, jež vedou k normálnímu životu. Součástí normálního života je proces osamostatňování se od rodičů, s čímž může pomoci právě služba chráněné bydlení. 

Pražská organizace POHODA poskytuje službu chráněné bydlení komunitního typu – Tedy v jednom chráněném bytě bydlí více uživatelů. Tato služba umožňuje obyvatelům domova aktivně se zapojit do chodu domácnosti, bydlet samostatně s přiměřenou podporou a získávat dovednosti v bezpečném prostředí. 

Velmi se těšíme na společné setkání