Zveme na listopadový KLUB SIPORA aneb profil na jednu stránku!

Zveme všechny rodiče, odbornou  veřejnost a přátele na další společné setkání SIPORA KLUBU, které se uskuteční 26.11.2022 v čase  od 9:30 do 14:00 v MRC Krteček Jeseník, na adrese Palackého 1341 (budova Alkron 2. patro).

Na  tomto setkání  přivítáme lektorku Veroniku Škopovou z organizace Rytmus – od člověka k občanovi. Jde o organizaci podporující lidi se zdravotním znevýhodněním v aktivním začleňování do života, a to ve škole, práci, bydlení i při volnočasových aktivitách.

Za podpory paní Škopové si zkusíme vytvořit “profil na jednu stránku”.

Tato technika patří k oblíbeným nástrojům plánování zaměřeného na člověka. Profil na jednu stránku pomáhá lidem zmapovat a uvědomit si silné stránky a ujasnit si to, co je pro člověka důležité.  Tento nástroj je použitelný pro každého.

Profil na jednu stránku slouží jako pozitivní způsob představení člověka, který pomáhá druhým lidem porozumět mu jako člověku, nikoliv skrze optiku zdravotního znevýhodnění nebo nedostatečnosti, ale přes jeho vnímání jako běžného člověka.  

Informace z profilu umožňují individualizovat podporu na základě potřeb daného člověka. Profil může být obecný nebo zaměřený na jednu specifickou oblast života daného jedince.

Po dobu trvání workshopu je možnost využít asistenci pro lidi se zdravotním znevýhodněním, které doprovázíte

Z časových důvodů se na tomto setkání budeme věnovat pouze tvorbě profilu a velmi doporučujeme, abyste si vyhradili čas na celý blok a mohli se zúčastnit od začátku do konce- jen tak si odnesete domů maximum. 

Upozorňujeme, že kapacita je omezená na 20 míst!  Svou účast, popř. zájem o asistenci, prosím, potvrďte na e-mail vendula@sipora.cz.