Závěrečná zpráva z průzkumu mezi rodiči k osamostatňování jejich dětí s mentálním a dalším znevýhodněním v dospělosti.

SIPORA je partnerem rodin, které pečují o dítě, nebo člověka s mentálním znevýhodněním. SIPORA usiluje o to, aby se všichni lidé mohli v určitém věku osamostatnit a žít život nezávislým a plnohodnotným způsobem života. Poskytujeme rodinám takovou podporu, aby i pro ně proces osamostatňování jeho přirozenou součástí.

Bohužel rodiče leckdy nemají mnoho informací ani dostatečnou podporu, aby dokázali sebe a své děti připravovat na budoucnost a samostatný život. Kvalitní komunitní sociální služby často nejsou dostupné.

Naší zkušenost potvrzuje i průzkum mezi rodiči k osamostatňování jejich dětí s mentálním znevýhodněním v dospělosti, který proběhl v rámci projektu “Až vyletí z hnízda”, realizovaným Jednotou pro deinstitucionalizaci a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením ČR.

Výzkum se účastnilo téměř 650 rodičů, kterých se toto téma týká ze všech krajů ČR. Z výzkumu je zřejmé, že rodiče mají jasnou představu o tom, jak by měly služby pro jejich dospívající děti vypadat, a že většina rodičů, kteří uvažují o osamostatnění svých dětí, pro ně preferuje komunitní služby. To znamená, že rodiče si nepŕejí, aby jejich dítě skončilo v ústavní službě.

Odkaz na celou Závěrečná zprávu z průzkumu mezi rodiči k osamostatňování jejich dětí s mentálním a dalším postižením v dospělosti.