Společně jsme strávili čas ve Zdravé kavárně

V pondělí 6.11 dopoledne proběhlo setkání klubu SIPORA, tentokrát v prostorách Zdravé kavárny. Setkání se neslo ve znamení: kávy a péče. Některým rodičům jsme touto cestou zprostředkovali základní sociální poradenství, někteří si přišli jen tak popovídat a nabrat tolik potřebnou energii. Těší nás nejen hojný počet ve kterém jsme se sešli, ale také snaha našich rodin zapojit se do příprav prosincového setkání klubu SIPORA. Zároveň jsme si potvrdili, že rodiny mají zájem o tento formát setkávání. Takže další setkání ve znamení káva a péče, nás čeká v lednu a my už se teď těšíme.

Helena a Martin