SIPORA nelení

Ve dnech 20.01. až 23.01. proběhlo již 4. setkání základního týmu organizace v Rychlebských horách na chalupě Ondřejovce. Letos jsme měli nějak víc práce, než jindy, tak jsme museli přijet o den dřív a jen tak tak, že jsme to všechno stihli.

Připravovali jsme celkem 3 projekty, na kterých aktuálně pracujeme. Jde o našich známých „300 hodin podpory pro osamocené pečující rodiče“, dále grantovou žádost do Nadace ČEZ na zajištění prostředků pro činnost „SIPORA klubu“ a pak také starou dobrou žádost o vstup do sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji. Ufff.

Setkali jsme se s řadou zajímavých lidí, ať už to byli starostové Javorníka a Vlčic, maminky, které se starají o dítě se zdravotním znevýhodněním nebo asistentkami, které nám pomáhají zajišťovat program na našich akcích či místní organizace, s nimiž můžeme spojit síly.

V sobotu jsme k nám pozvali celou řadu skvělých lidí, kteří s námi strávili svůj volný čas společnou prací. Všechny projekty se podařilo dotáhnout do konce jen díky nim!

Důležitou součástí naší práce je hodnotové ukotvení a čitelnost. Jeden pracovní blok jsme tak věnovali formulaci hodnot, které považujeme za klíčové. Z jejich obrovské palety jsme pro tento rok postavili do popředí tyto: kvalitu, respekt, spolupráci, otevřenou komunikaci a osobní růst.

Naše pracovní setkání bývají příležitostí pro sdílení a jsou také mnohdy zdrojem další inspirace. Hodně jsme se proto zamýšleli nad tím, jak ještě víc zapojit lidi, na které cílí naše služby, jak být dobře čitelní a srozumitelní, jak získat ke spolupráci další skvělé lidi, jak bychom mohli přispět k propagaci a rozšíření zprávy o lidech se zdravotním znevýhodněním, jejich blízkých nebo o potřebě dostupných služeb.

Rádi bychom zde poděkovali všem, kteří nám byli v tyto dny velkou oporou.
Děkujeme Petře, Veronice, Karin, Honzovi a Michalovi. Jste skvělí a moc jste nám pomohli! Děkujeme také Janě Polákové a ČCE Jeseník za zapůjčení prostor fary. Děkujeme paní Luchianové za skvělou práci v propojování SIPORY s dalšími rodinami. A děkujeme Ondrovi, že máme kde složit hlavu!

Těšíme se zase někdy brzy na viděnou!