Na Jesenicku spolupracujeme s pečujícími rodinami

4. Workshop pro zástupce pečujících rodin

Dne 18.09. proběhl v pořadí již 4. workshop pro zástupce pečujících rodin. I přes značnou absenci se sešel široce zastoupený tým, který měl před sebou zajímavou práci v rámci jedné z fází HCD metody, konkrétně tvorby prototypu navrhovaného řešení. Aktuálně se před námi otevírají dvě cesty. Jednou je navázání na klubovou činnost, která přijde rodinám zajímavá a důležitá. Druhou je opatření s krycím …

4. Workshop pro zástupce pečujících rodin Pokračovat ve čtení »

Workshop – Legislativní a procesní aspekty vzniku odlehčovací služby

Dne 31.07.2021 se uskutečnil v pořadí již 3. workshop zaměřený na tvorbu opatření pro zlepšení životních podmínek rodin s dítětem se zdravotním postižením.Sešlo se celkem 11 rodičů, což bylo na prázdniny velmi slušné zastoupení. Všem vám moc děkujeme, že jste si na nás udělali čas! Asistenci jsme nyní zajišťovali celkem 7 dětem a posunuli jsme se v této zkušenosti o nutný …

Workshop – Legislativní a procesní aspekty vzniku odlehčovací služby Pokračovat ve čtení »

Workshop – Komplexní mapování klíčových aktérů

V sobotu 12.06.2021 proběhl druhý workshop pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním z ORP Jeseník a rozhodně nešlo o poslední setkání. Čekají nás ještě 3 další workshopy, které tak naplní celý průběh metody HCD a projde všechny její fáze. Připravíme také závěrečné shrnutí pro zástupce veřejnosti. Následovat bude práce na uvedení výstupů v realizaci, tedy registrovanou sociální službu a paralelní klubovou …

Workshop – Komplexní mapování klíčových aktérů Pokračovat ve čtení »

Workshop pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním

V sobotu 29.05.2021 jsme uspořádali první workshop pro rodiny s dětmi se zdravotním  znevýhodněním. Tím jsme navázali na spolupráci s rodiči a rodinami, kterou jsme iniciovali v září roku 2020 a odstartovali tak cílenou činnost směřující k nalezení odpovídajícího řešení jejich situace.Na tento workshop bude navazovat druhý, který se uskuteční 12.06.2021. Workshopy a celá další navazující spolupráce s rodinami vychází z metody human centered designu. …

Workshop pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním Pokračovat ve čtení »