Proběhl říjnový KLUB SIPORA na témata osamostatnění a chráněné bydlení

Sobotu 14.10. proběhlo setkání KLUBu SIPORA na téma “ Chráněné bydlení jako cesta k běžnému způsobu života“. Setkání se zúčastnilo celkem 11 rodin. Těmto rodičům, které pečují o svého potomka se zdravotním znevýhodněním není lhostejná jeho budoucnost.

V prvním časti programu jsme se s rodinami zamysleli nad tím, jak každý z nás vnímáme téma osamostatnění člověka se zdravotním znevýhodněním od rodičů.

Pro rodiny pečující o svého potomka se ztravotním znevýhodněním, osamostatnění znamená například toto:

  • Podmínky pro život každého člověka ať zdravého, tak i se zdravotním znevýhodnění.
  • Posun z dítěte v dospělého člověka.
  • Představa nezávislosti na své rodině a pohodový život mimo rodinu.
  • Soběstačnost a zodpovědnost.
  • Důstojné podmínky a dostupnost kvalitních a podpůrných služby, jež povedou osobu se znevýhodněním k samostatnosti.
  • Dostatečná a potřebná míra služeb na základě skutečných potřeb.

V druhé části se snámi na dálku propojila paní ředitelka organizace POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. Mgr. Lucie Mervardová. Paní ředitelka navázala na první část sdílením možností služeb, které mohou rodiny využít když pečují o své potomky
ve své domácnosti.

Následně paní Mervardová sdílela zkušenosti ze své dlouholeté praxe. Prvním krokem k samostatnému životu v jejich chráněném bydlení, pro ni jako ředitelku organizace, je důležitá především spolupráce nejen s klientem, ale také s jeho rodinou. Zároveň i doporučuje, aby s péčí postupně pomáhali dostupné služby, což otevírá člověku se zdravotním znevýhodněním nové možnosti.

Paní ředitelka organizace, která podporuje lidi s mentálním znevýhodněním více než 25 let klade důraz na nezávislost na jedné službě. Doporučuje tedy, aby klienti využívali různé služby ve svém okolí a tím se i zapojovali co nejvíce do běžného života a společnosti.

V rámci druhého bloku naše lektorka s rodinami rovněž probrala možnosti pobytových služeb včetně různých forem chráněného bydlení. Paní ředitelka Pražské organizace také rodiny seznámila s možnostmi financování a sazebníkem těchto služeb.

Děkujeme Nadaci ČEZ, díky které se toto setkání mohlo uskutečnit. Také děkujeme asistentkám za vytvoření programu pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Další setkání KLUBu SIPORA proběhne 26.11.2022