Online film „Až vyletí z hnízda“

Podívejte se na skvělý a velmi osobní dokument s názvem „Až vyletí z hnízda“. Film pojednává o možnostech osamostatňování mladých lidí se znevýhodněním. Ve snímku najdete 8 různých příběhů lidí se znevýhodněním, kteří se za podpory sociální služby osamostatnili a žijí běžný život.

Osamotňování a nezávislý život považujeme téměř všichni za něco tak samozřejmého, že o tom často ani nepřemýšlíme. Bohužel pro lidi se znevýhodněním to samozřejmé není a k tomu, aby se mohli osamostatnit, musí překonat spoustu překážek. SIPORA podporuje rodiny pečující o dítě se znevýhodněním (i dospělého člověka), tak aby pro ně proces osamotňování byl co nejpřirozenější.