Lednový KLUB proběhl ve znamení odlehčovacích projektů

V sobotu 21.01. zapadlo Jesenicko sněhem a naše setkání se konalo v komornějším počtu – sami jsme měli co dělat, abychom se do Jeseníku z Černé Vody vůbec dostali.

Cestu závějí si na sobotní setkání našel např. vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Jeseník, pan Mgr. Kovalčík, kterému tímto děkujeme za zájem o pečující rodiny na Jesenicku. A velkou radost nám udělalo, že se dostavili všichni vystupující řečníci. 

V první části sobotního setkání jsme ukončili projekt „300 hodin“ závěrečnou minikonferencí. Účastníci setkání se mohli seznámit s projektem z pohledu rodiče, asistentky, koordinátorky projektu, manažerky projektu a školitele.

Všichni řečníci hodnotili projekt kladně. Zástupkyně rodičů Věra přiznala, že díky projektu si mohla odpočinout a její syn mohl nabrat nové podněty do života a poznat nového člověka. Asistentka Dita zmínila například to, že z práce se vyklubalo přátelství. Koordinátorka Radka zmínila vysokou pečlivost provedení projektu. 

A co viděli ostatní vystupující jako hlavní přínos projektu, jakou způsobil změnu? A jaké další otázky a odpovědi padly na minikonferenci? Pokud Vás to zajímá – záznam z konference najdete níže. 

Kromě kladných ohlasů a řady podnětů na zlepšení, si všichni také posteskli, že projekt skončil, a že na Jesenicku stále chybí odlehčovací služba, na jejíž absenci projekt reflektoval.

I proto se SIPORA rozhodla spustit navazující dárcovskou kampaň s názvem v „600 hodin podpory pro pečující rodiče,“ kde bude i díky Vaší pomocí podpořeno dalších 10 pečujících rodin na Jesenicku.


Ve druhé části setkání nás navštívila spřátelená organizace Zet-My, která představila službu Homesharing, již poskytuje v celém olomouckém kraji cca od roku 2021. 

Účastníci se dozvěděli, že Homesharing je přirozený způsob podpory rodin, které pečují o děti nebo dospělé lidi se zdravotním znevýhodněním (postižením), aby si mohly odpočinout. 

Služba funguje tak, že hostitel (dobře proškolený dobrovolník), si bere pravidelně člověka se znevýhodněním k sobě domů nebo na výlety, kde s ním tráví čas.

Video z minikonference

Fotogalerie ze setkání