Térenní forma služby

Služba je poskytovaná mimo zázemí oganizace. Nejčastěji se jedná o domácí prostředi člověka, který službu využívá. Může se také jednat neutrální prostředí např. park při vycházce, knihovna, obchod apod.