Aktuální dění v projektu 300 hodin


Začátkem května jsme zahájili realizaci projektu “300 hodin”. Projekt poběží do 31. října 2022 a vstoupilo do něj 5 rodin.


V rodinách již proběhla sociální šetření, ve kterých jsme shromažďovali informace o potřebách rodiny. Podpora tak bude poskytovaná jim na míru.
V pátek 20.5.2022 proběhlo skupinové proškolení našich asistentek, které jsme zahájili seznámením s etickými principy a východisky organizace, tak aby přistupovali k rodinám s respektem a úctou.


V první části této aktivity jsme vybavili asistentky potřebnými kompetencemi, tak aby zvládli zohlednit preference osob kterým poskytují hlídání, tak aby měli vliv na způsob a obsah činnosti, a aby mohli žít takový způsob života jako jako jejich vrstevníci bez zdravotního znevýhodnění.


V druhé části skupinové aktivity jsme se věnovali potřebám lidí se zdravotním znevýhodněním, náročným situacím, které mohou nastat a možným obavám ze strany asistentů. Společně jsme probrali, jak těmto situacím předcházet a jak je řešit. Také jsme probrali pojmy jako podpora a péče nebo samostatnost a soběstačnost.


V posledním bloku jsme se věnovali komunikaci s lidmi se znevýhodněním, pečujícími rodinami.


Skupinové setkání nebylo pouze teoretické, ale naplněné í praktickymi, sebezkušenostní a zážitkovými aktivitami. Asistentům pomohou se vcítěním do situace rodiny, kde budou vypomáhat.


Asistentky nyní prošli studiem materiálů, které byli zaměřené na oblast etiky, komunikace nebo specifika práce s lidmi se znevýhodněním. Nyní probíhá ověření porozumění studijních textů a párování rodin s asistentkami