Videopříběh: Když nemáte svobodu rozhodnutí, nemáte nic

Na posledním setkání KLUBU SIPORA na téma „osamostatňování a chráněné bydlení„, někteří rodiče říkali, že je pro ně důležité, aby jejich děti/dospělé děti dostávaly ve svém životě takovou míru podpory, která odpovídá jejich skutečným potřebám a vedla k jejich samostatnosti. Sami rodiče pak považují za zásadní, aby v případě rozhodnutí, že jejich potomek odejde do pobytové služby, zde byly zajištěny důstojné podmínky a odpovídající míra svobody.

Níže se podívejte na video z dílny Aliance pro individualizovanou podporu. Ve videu je zaznamenán příběh Majky, Petra a Michaly, kteří srovnávají život v ústavu a v chráněném bydlení, který jim přinesl samostatnost a možnost organizovat si vlastní život podle toho, jak sami chtějí a potřebují.