Proběhlo manažerské setkání

První červnový víkend proběhlo manažerské setkání základního týmu a jeho přátel, tentokrát v Pivovaru Cestář v Ostružné, jehož osazenstvu moc děkujeme.

V pátek večer jsme prováděli různé analytické činnosti, zpracovali jsme strukturu organizace – její šíře nás překvapila. Provedli jsme reflexi hodnot a zamysleli se nad tím, jak se to, že hodnoty skutečně žijeme, pozná navenek, resp. jak to mohou poznat lidé mimo organizaci. Vyzkoušeli různé manažerské a designové metody, pomoci kterých jsme si shrnuli dosavadní činnost a zároveň vytyčili cíle do zbytku roku.

V sobotu dopoledne se pracovníci základního týmu zamýšleli nad publicitou. Jak efektivněji komunikovat s různými aktéry a budovat lepší vztahy. Každý z nás potřebuje pro svůj život trochu jiné informace a zároveň každý z nás vyhledává a čerpá informace na jiných místech. Jaká jsou to místa, nebo-li touchpointy, a kdo je adresátem jakého sdělení, to je pro organizaci velmi důležité vědět.   

Po obědě jsme setkali s rodinami. Zároveň jsme společně zhodnotili proběhlou dárcovskou kampaň 600 hodin. Do dárcovské kampaně se zapojilo 176 dárců a vybralo se cca 202 000 Kč. Všem dárcům ještě jednou děkujeme. Projekt 600 hodin běží na plné obrátky.

Někteří z nás, kteří jsou sportovně naladěni, si byli zaběhat. Běželo se od stanice lanovky Ramzová na Čerňavu a zpět. Máme rádi přímou cestu, běželi jsme proto po sjezdovce, a hlavně nahoru to byla fakt jízda. 

V neděli jsme vymýšleli, jak lépe propojit a podpořit všechny aktéry v rámci KLUBu SIPORA, tak aby se v něm všichni cítili dobře a aby tyto komunitní aktivity odpovídaly skutečným potřebám lidí. V Klubu nás čeká mnoho změn, o kterých Vás budeme všechny informovat.