Hledáme palčivá témata pro podzimní pásmo klubových setkání

Vážení přátelé,

od září do ledna plánujeme uspořádat několik společných setkání rodin v rámci aktivit Klubu SIPORY.

Setkání budou v souladu s posláním klubu, kterým je rozvoj, odlehčení a podpora lidí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodin.

Rádi bychom touto cestou zmapovali, které témata vás zajímají, co aktuálně řešíte a co by vám pomohlo v péči o vaše bližní.

Na základě získaných podnětů připravíme obsah setkání a pozveme zajímavé hosty.

V rámci odpovědního volného pole níže nabízíme možná témata, jimiž se můžete inspirovat.

Například vaše zdraví, vztahy, odpočinek, zaměstnání, budoucnost, role pečujícího rodiče, role opatrovníka apod., nebo bližních, o které se staráte, jejich aktuální záležitosti a potřeby, budoucnost, vztahy, osamostatňování, možnosti pracovního uplatnění, dostupnosti a formy sociálních služeb nebo sociálně právní pomoci – dávek nebo opatrovnictví, nebo základní přístupy k lidem se znevýhodněním, práce s rizikem, zvládání chovani náročného na péči, práva lidí se zdravotním znevýhodněním, příklady dobré a inspirativní praxe, zásady mezilidské komunikace apod.

Výše uvedené oblasti jsou jen příklady pro inspiraci. Pokud řešíte úplně jiné věci, napište nám o nich!

Napište nám, co vám přijde důležité nebo navrhněte téma setkání, na které byste rádi přišli!

Nebo si chcete někdy přijít jen tak popovídat a odpočinout? A máte tip na zajímavého hosta?