Na Jesenicku spolupracujeme s pečujícími rodinami

SIPORA na Jesenicku pořádá pro pečující rodiny workshopy a připravuje projekt sociální služby. Spolupráce s rodinami vychází z výzkumné metody Human Centered Design (HCD), která zapojuje člověka do plánování nové služby i do samotné realizace. Tato metoda vychází z potřeb a přání lidí, pro které se služba tvoří.

SIPORA byla přizvána je zapojena do komunitního plánování sociálních služeb v ORP /obec s rozšířenou působností/ Jeseník.

SIPORU na Jesenicko nasměřoval v únoru 2020 střednědobý plán sociálních služeb a schůzka se zástupci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. SIPORA zmapovala potřeby v tomto regionu a v únoru 2020 se propojila se zástupkyní klubu osob se zdravotním postižením “Jiné děti”. V tomto období současně proběhla první jednání na Městském úřadě Jeseník a s organizacemi Zahrada 2000 a Charita Jeseník.

V květnu 2020 se správní rady a základního týmu SIPORY zapojila Jana Dvořáková, která z Jesenicka pochází a žije zde, a stala se tak styčným důstojníkem pro tuto oblast. Díky Janě byla navázána hlubší spolupráce s klubem rodičů a SIPOROU.

V září 2020 se uskutečnilo první setkání SIPORY s rodiči. Vzájemně jsme se představili a sdělili si svá očekávání. Naplánovány byly 3 workshopy s odborným konzultantem metody HCD Igorem Kytkou, které se kvůli epidemické situaci přesunuly do května následujícího roku. V mezičase SIPORA zůstala s rodinami v kontaktu prostřednictvím “emailové kampaně”, ve které se rodinám podrobněji představila a zaslala užitečné materiály. Prostřednictvím dotazníkového šetření se SIPORA seznámila s dalšími potřebami pečujících rodin a jejich blízkých.

V plánovaných termínech proběhly dva workshopy, na kterých došlo k rozvoji další spolupráce s rodinami. V setkávání s rodinami budeme dále pokračovat a společně plánovat realizaci nové sociální služby.

Od června roku 2021 je SIPORA součástí komunitního plánování ORP Jeseník.

Aktuality z Jesenicka:

Workshop – Legislativní a procesní aspekty vzniku odlehčovací služby

Dne 31.07.2021 se uskutečnil v pořadí již 3. workshop zaměřený na tvorbu opatření pro zlepšení životních podmínek rodin s dítětem se zdravotním postižením.Sešlo se celkem 11 rodičů, což bylo na prázdniny velmi slušné zastoupení. Všem vám moc děkujeme, že jste si na nás udělali čas! Asistenci jsme nyní zajišťovali celkem 7 dětem a posunuli jsme se v této zkušenosti o nutný kus dál. Oproti předchozím běhům bylo dnes velmi pěkné počasí, takže se asistovalo převážně venku, což preferujeme. Den jsme, jak jinak, strávili intenzivní spoluprací nad společným tématem. Zkraje jsme shrnuli, kam jsme během prvních dvou workshopů došli a co …
Zobrazit více

Workshop – Komplexní mapování klíčových aktérů

V sobotu 12.06.2021 proběhl druhý workshop pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním z ORP Jeseník a rozhodně nešlo o poslední setkání. Čekají nás ještě 3 další workshopy, které tak naplní celý průběh metody HCD a projde všechny její fáze. Připravíme také závěrečné shrnutí pro zástupce veřejnosti. Následovat bude práce na uvedení výstupů v realizaci, tedy registrovanou sociální službu a paralelní klubovou podporu rodinám. V sobotu jsme analyzovali zkušenosti, které mají zástupci přítomných rodin se sociálními službami v ORP Jeseník, Zjišťovali jsme, jak je využívají, kde vidí jejich přínosy a kde rezervy. Mapovali jsme také další služby, které rodiny využívají …
Zobrazit více

Workshop pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním

V sobotu 29.05.2021 jsme uspořádali první workshop pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Tím jsme navázali na spolupráci s rodiči a rodinami, kterou jsme iniciovali v září roku 2020 a odstartovali tak cílenou činnost směřující k nalezení odpovídajícího řešení jejich situace.Na tento workshop bude navazovat druhý, který se uskuteční 12.06.2021. Workshopy a celá další navazující spolupráce s rodinami vychází z metody human centered designu. Jedná se o participativní metodu, kde se cílová skupina účastní plánovacího procesu služby od jejího samého počátku až po samotnou realizaci. Sama služba tak je přímo šitá na míru cílové skupině a odpovídá jejím preferencím.Workshopy …
Zobrazit více